Inginkan doa pilihan yang boleh dijadikan ketika berbuka,iaitu :

1. "Allahumma laka shumtu wa'alaa rizqika afthartu."
( Ya Allah, Demi engkau, aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka.)

2. "Alhamdulillahilladzi a'aanani fashumtu wa razaqani fa afthartu."
(Segala puji bagi Allah, tuhan yang menolongku, sehingga aku (sanggup) berpuasa dan memberiku rezeki, sehingga aku (dapat berbuka).

3. "Allahumma laka shumnaa wa'alaa rizqika aftharnaa, fataqabbal minna innaka antas samiiul 'aliim."
( Ya Allah. demi engkau kami berpuasa dan dengan rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah ( puasa ) dari kami. Sesungguhnya engkaubenar-benar Maha mendengar lagi maha mengetahui.)

4. "Allahumma inni as a'luka bi rahmatikallati wasi'at kulla syai'in antaghfiralii."
(Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang luasnya meliputi segenap ( makhluk ) agar engkau mengampuni diriku)

No comments:

Post a Comment

Masukkan komen anda..Terima kasih.