Tabika BMI Software

Penerangan Software :-
1. Terdapat DUA software (windows xp/vista/7 DAN Mobile Version)
-----Window - TabikaBMI.exe
-----Mobile - TabikaBMI.jar (java)
2. Software ini PERCUMA!!!!

Tujuan :
1. Dikhaskan kepada guru tabika, pra-sekolah.
2. Memudahkan pengiraan beza tarikh lahir dan tarikh semakan.
3. Memudahkan pengiraan BMI pelajar(tinggi dan berat) dan mengesan normal dan abnormal pelajar.

Cara-cara:-
Masukkan Jantina, tarikh lahir, tarikh semakan, tinggi(cm) dan berat(kg) pelajar.

Screen short
------------------

Buku Tabika - Buku Kedatangan
1. Buku kedatangan.


2. Panduan


3. Contoh carta


4. Contoh Keputusan dalam buku


--------------------------------------------------------------------------------------
Window - TabikaBMI.exe

1. Interface


--------------------------------------------------------------------------------------
Mobile - TabikaBMI.jar (java)

1. Menu


2. Tabika BMI


3. Tabika BMI (Masukkan data pelajar)


4. Pilih jantina pelajar


5. Hasil


--------------------------------------------------------------------------------------
DOWNLOAD


Problem:-
Tak ada Zip software??(*.7z) --> Download Zip Software